Informaţiile de pe acest site sunt destinate culturii generale şi nu sunt înlocuitor adecvat al expertizei medicale profesionale sau al tratamentului medical. Rezultatele afişate aici nu pot garanta că veţi obţine aceleaşi rezultate. Biovitamina.ro nu furnizează sfaturi medicale similare celor pe care le puteţi primi de la medicii care vă consultă în persoană. Biovitamina.ro nu îşi propune să înlocuiască consultul medical de specialitate. Biovitamina.ro nu face decât să prezinte şi să ofere opinii cu privire la produse, fără a face vânzări directe. Utilizatorii nu trebuie să îşi fundamenteze acţiunile viitoare pe sfaturile furnizate de biovitamina.ro, pentru că întotdeauna diagnosticul medical necesită consultarea în persoană a unui medic specialist.

Termeni şi condiţii ale site-ului biovitamina.ro

  1. Termeni generali

Prezentul document conţinând termenii şi condiţiile de utilizare a Site-ului www.biovitamina.ro (denumit în continuare „Termeni şi Condiţii”) stabileşte care sunt condiţiile în care orice persoană poate vizita ori accesa site-ul www.biovitamina.ro, ori poate utiliza în orice mod serviciile oferite prin intermediul site-ului.

În înţelesul Termenilor şi Condiţiilor: „Site” înseamnă în continuare site-ul de internet www.biovitamina.ro; „Utilizatorul” înseamnă în continuare orice persoană care vizitează sau accesează site-ul sau care doreşte să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv serviciul.

Neacceptarea acestor Termeni şi Condiţii, ori a oricărei prevederi din acestea, astfel cum acestea sunt formulate în prezentul act, atrage obligaţia utilizatorului de a înceta de îndată accesarea site-ului; accesarea sau vizitarea în continuare a site-ului, a oricărei pagini din acesta şi/sau utilizarea serviciului, precum şi a oricărei componente a acestora constituie o acceptare în întregime şi necondiţionată a Termenilor şi Condiţiilor şi a oricărei prevederi din acestea.

Neacceptarea Termenilor şi Condiţiilor de către utilizatori atrage obligaţia acestora de a înceta de îndată accesarea site-ului.

  1. Drepturile asupra conţinutului Site-ului

Conţinutul şi elementele de grafică ale site-ului aparţin administratorului site-ului şi reprezintă conţinutul site-ului. Prin derogare de la prevederea precedentă, nu aparţin administratorului Site-ului sau partenerilor săi acele materiale pentru care pe site s-a indicat un alt titular de drepturi, ori un alt deţinător sau o altă sursă şi nici opiniile şi/sau comentariile de orice fel exprimate de utilizatorii site-ului faţă de materialele de orice fel postate pe site sau faţă de conţinutul site-ului în general.

Utilizatorii înţeleg şi acceptă că Administratorul Site-ului este exonerat de orice răspundere privind materialele, datele şi informaţiile, dar fără a se limita la acestea, preluate de la orice surse oficiale, inclusiv cele care au fost publicate având scopul şi caracterul de „comunicate de presă”. Utilizatorii înţeleg şi acceptă că toate informaţiile, datele, materialele postate pe Site au doar un caracter informativ şi orientativ şi că Administratorul Site-ului nu poate fi tras la răspundere în niciun caz şi în niciun mod pentru veridicitatea şi validitatea Conţinutului Site-ului sau pentru orice efect juridic decurgând din utilizarea acestuia.

Utilizatorii se obligă să respecte toate drepturile de autor şi drepturile conexe acestuia şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care Adminstratorul Site-ului şi partenerii săi le deţin asupra/în legătură cu Site-ul, Conţinutul acestuia, Serviciul, orice modul sau componentă a acestora sau în legătură cu utilizarea acestora. Utilizatorii înţeleg şi acceptă că în cazul încălcării vreunei prevederi de mai sus în orice măsură, vor putea fi traşi la răspundere faţă de autorii/proprietarii Conţinutului Site-ului.

Conţinutul Site-ului, indiferent de zona în care se află în Site şi indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale, definite potrivit prezentului document ca fiind scopuri pur necomerciale, fără nicio intenţie directă ori indirectă privind obţinerea de profituri sau câştiguri de orice fel dintr-o asemenea utilizare. Orice utilizare de conţinut de către terţe persoane în orice alte scopuri decât cele personale se poate face numai cu acordul scris, expres şi prealabil al Administratorului Site-ului.

Este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuţia totală sau parţială, integrală sau modificată a conţinutului acestui Site sau a oricărei părţi a acestuia efectuate în orice alte scopuri decât cele personale; Administratorul Site-ului îşi rezervă dreptul de a acţiona în instanţă orice persoană şi/sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus.

Orice persoane care expediază în orice mod informaţii ori materiale către Site îşi asumă obligaţia de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor pe care o terţă persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele şi informaţiile transmise în orice mod către Site, iar persoanele care expediază în orice mod informaţii ori materiale înţeleg şi acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligaţii nu poate angaja în niciun mod răspunderea Administratorului Site-ului, ci numai răspunderea persoanelor respective.

Utilizatorii care expediază în orice mod informaţii ori materiale către Site sunt de acord să cedeze neexclusiv, pe termen nelimitat şi pe toate teritoriile, în momentul trimiterii acestora către Administratorul Site-ului, toate drepturile de utilizare, adaptare, modificare şi/sau retransmitere a conţinutului cu care contribuie sau postează pe Site. Administratorul Site-ului nu poate fi considerat responsabil pentru eventualele prejudicii cauzate de conţinutul postat pe Site de către orice persoană, indiferent din ce secţiune, serviciu sau facilitate face parte respectivul conţinut.

Este strict interzisă postarea pe Site a oricărui conţinut, incluzând materiale, comentarii, imagini, secvenţe video, dar fără a se limita la acestea, care au un limbaj obscen sau vulgar, conţin texte ilegale, ameninţătoare, abuzive, indecente, mesaje rasiste, şoviniste ori care ar putea discrimina orice persoane în orice mod sau care ar încălca orice alte drepturi şi libertăţi ale omului potrivit legislaţiei în vigoare.

Utilizatorii înţeleg şi acceptă că în cazul încălcării în orice mod şi în orice măsură a oricărora din prevederile Termenilor şi Condiţiilor, Administratorul Site-ului va putea opta în mod discreţionar pentru suspendarea totală sau parţială a accesului Utilizatorului la orice Serviciu al Site-ului, ori pentru nepublicarea oricărui conţinut expediat de Utilizator în vederea postării către Site ori pentru modificarea în orice mod a unui asemenea conţinut, pentru interzicerea definitivă a accesului la una sau mai multe dintre facilităţile oferite de Site, fără niciun fel de atenţionări sau notificări prealabile şi fără a fi necesare orice alte formalităţi în acest sens.

Utilizatorii înţeleg şi acceptă că site-ul le oferă doar o platformă de comunicare şi că doar ei singuri răspund pentru orice materiale, date şi informaţii postate pe Site indiferent de formă şi partea în care apar (de exemplu comentarii, dar fără a se limita la acestea) şi pentru orice efecte juridice şi/sau comerciale derivând din acestea.

  1. Legătură cu alte site-uri

Utilizatorii înţeleg şi acceptă că site-ul poate conţine legături sau trimiteri către alte site-uri de internet, inclusiv site-uri personale (bloguri), site-urile furnizorilor de produse şi/sau servicii către care trimit bannerele publicitare postate pe Site ori microsite-uri publicitare, dar fără a se limita la acestea, care sunt considerate de Administratorul Site-ului utile în legătură cu Conţinutul Site-ului, dar care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa.

Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere în ceea ce priveşte conţinutul sau opiniile exprimate pe toate site-urile de internet mai sus menţionate, precum şi corectitudinea şi exactitatea acestora, iar Utilizatorii înţeleg şi acceptă că aceste site-uri de internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate în orice mod de către Administratorul Site-ului. Includerea unei legături sau trimiteri către alte site-uri de internet nu implică aprobarea în vreun fel a acestora de către Administratorul Site-ului. În momentul în care Utilizatorii accesează aceste site-uri de internet, ei o fac pe riscul lor, cunoscând că utilizarea serviciilor oferite de aceste site-uri este supusă condiţiilor stabilite de administratorii acestor site-uri.

  1. Limitarea răspunderii

Administratorul Site-ului nu îşi asumă obligaţia şi nu garantează implicit sau expres pentru conţinutul de orice fel al Site-ului sau pentru întreg conţinutul oferit de către Utilizatori. Administratorul Site-ului va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acurateţea şi încrederea în Site şi va încerca să corecteze erorile şi omisiunile cât mai repede posibil.

Administratorul Site-ului nu oferă niciun fel de garanţii sau răspundere pentru Conţinutul Site-ului şi în nicio situaţie nu poate fi făcut răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricărei părți, secvenţă, modul al Conţinutului de pe Site sau din imposibilitatea utilizării acestuia, indiferent de cauza acesteia ori din interpretarea eronată a oricăror prevederi ale Conţinutului Site-ului.

Utilizatorii înţeleg şi acceptă că furnizarea Serviciului poate fi afectată de anumite condiţii obiective, precum şi că orice servicii oferite prin intermediul Site-ului sunt oferite potrivit principiului „aşa cum sunt”, „aşa cum sunt disponibile”, iar Utilizatorii folosesc aceste servicii pe riscul lor. În consecinţă, Administratorul Site-ului nu poate fi tras la răspundere nici cu privire la orice informaţii şi date din Conţinutul Site-ului, inclusiv, dar nu numai cele privind textul, imaginile, secvenţele video, avatarurile, blogurile sau orice altă activitate legată de utilizarea, precum şi niciun alt efect juridic derivând din acestea.

Utilizatorii înţeleg şi acceptă că Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere în eventualitatea producerii oricărei opriri, întreruperi, îngreunări, disfuncţionalităţi sau erori în funcţionarea Site-ului, în situaţia unei erori tehnice de orice fel sau oricăror erori în furnizarea Serviciului, precum şi în orice situaţie în care nu ar dovedi cert că orice erori sau probleme de natură tehnică din cele menţionate mai sus se datorează în mod direct şi exclusiv culpei grave a Administratorului Site-ului.

În mod expres, Utilizatorii înţeleg şi acceptă că Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzând dar fără a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din utilizarea Serviciului sau orice alt aspect în legătură cu Serviciul precum şi din utilizarea Conţinutului Site-ului în orice mod sau orice efecte juridice derivând din aceasta.

Utilizatorii înţeleg şi acceptă că Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere pentru mesajele publicitare postate pe Site sau prin intermediul Serviciului, precum şi pentru bunurile sau serviciile furnizate de către autorii acestor mesaje publicitare.

În cazurile de forţă majoră, Administratorul Site-ului şi/sau operatorii, directorii, angajaţii, sucursalele, filialele şi reprezentanţii săi, sunt exoneraţi total de răspundere. Cazurile de forţă majoră includ, dar nu se limitează la acestea, erori de funcţionare ale echipamentului tehnic al Administratorului Site-ului, lipsa funcţionarii conexiunii la internet, lipsa funcţionarii conexiunilor de telefon, viruşii informatici, atacurile informatice de orice fel şi interferarea cu programe informatice maliţioase, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, grevă etc.

Utilizatorii sunt de acord să protejeze, să asigure şi despăgubească integral pe Administratorul Site-ului şi/sau pe operatorii, directorii, angajaţii, sucursalele, filialele şi reprezentanţii săi de/şi împotriva oricăror cereri, pretenţii, acţiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără niciun fel de limitare, onorariile avocaţilor, experţilor şi consultanţilor sau executorilor, taxe judiciare, notariale sau de executare), cheltuieli, judecaţi, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligaţii rezultate sau relaţionate cu orice altă acţiune a Utilizatorului în legătură cu utilizarea Serviciului sau orice alt aspect în legătură cu Serviciul.

  1. Legea aplicabilă. Litigii

Drepturile şi obligaţiile Utilizatorilor şi ale Administratorului Site-ului, prevăzute de Termeni şi Condiţii, precum şi toate efectele juridice pe care le produc Termenii şi Condiţiile vor fi interpretate şi guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legătură cu Termenii şi Condiţiile va fi soluţionat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluţionat de către instanţa judecătorească română competentă.

  1. Modificarea Termenilor şi Condiţiilor

Administratorul Site-ului are dreptul de a modifica oricând şi în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni şi Condiţii sau Termenii şi Condiţiile în întregime, fără nicio notificare prealabilă şi fără a fi obligat să îndeplinească vreo altă formalitate faţă de Utilizatori. Orice modificare va fi considerată că fiind acceptată deplin şi necondiţionat de către oricare dintre Utilizatori prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilităţi oferite de Site sau de Serviciu ori prin accesarea Site-ului, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligaţia respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea Site-ului şi/sau utilizarea în orice mod a Serviciului.